Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/haven/domains/havenvanamsterdam.nl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 811

De tijdcapsule

Door een toevallige ontmoeting werd begin 2015 een tijdcapsule teruggevonden die in 1956 tijdens de bouw van de beeeldengroep Amphitrite is begraven op het KNSM Eiland. De heer Smaal, oud-directeur van SMALO, vertelde ontwerper Nico den Dulk dat hij bij het opruimen van zijn archief deze loden pijp terugvond waarvan hij het bestaan al weer bijna was vergeten.

verwijdering beeldengroep

De beeldengroep Amphitrite is in 1956 ter ere van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) geschonken door het personeel. Nadat de KNSM eind zeventiger jaren naar het westelijk havengebied was verhuisd en daarna fuseerde met Nedlloyd werd de beeldengroep aan de gemeente Amsterdam geschonken

Toen het KNSM Eiland in de jaren tachtig door zogenaamde stadsnomaden werd bezet gaf de gemeente Amsterda de firma Smalo opdracht om de beeldengroep te demonteren en naar het Entrepotdok over te brengen. Tijdens die werkzaamheden stuitte Joop Smaal op de loden tijdcapsule. Omdat niemand wist wat er met de pijp moest gebeuren heeft hij haar al die tijd op zijn kantoor bewaard.

 

tijdcapsule joop smaal amphitrite_knsm

De tijdcapsule is een holle loden staaf, die in het midden het volgende opschrift heeft:

–-N-Techn. Bur. v. Ingen (de eerste lettertekens zijn onleesbaar) Okt 1956

Aan het uiteinde komen de volgende namen voor:
S.Oskam, G.v.d.Heyden P. Sombogaard, F.v.d.Kolk

amphitrite detail knsm

Hoewel we niet weten wat er in de tijdcapsule zit weten we wel steeds meer over de namen op de loden pijp: Technisch Bureau van Ingen is verhuist naar Florida, waar het als Van Ingen International nog steeds bestaat. Er is inmiddels contact met Piet van Ingen, de zoon van de inmiddels overleden Jan van Ingen, destijds de eigenaar van Technisch Bureau van Ingen. Randi van Ingen, de zus van Pieter van Ingen uit Florida woont nog in Nederland en heeft laten weten graag aanwezig te zijn bij de opening van de tijdcapsule.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes